Thêm vào giỏ hàng thành công

Image
Image

Building Your Career

SOL tin rằng nhân viên là cốt lõi của bền vững, chúng tôi luôn quan tâm đến lộ trình phát triển nghề nghiệp của bạn. Môi trường làm việc tại SOL được xây dựng đa dạng, đề cao sự sáng tạo và thay đổi linh hoạt theo xu thế của thị trường. Mỗi nhân viên đề được trao cơ hội như nhau, chúng tôi tin rằng dù khỏi đầu ra sao thì nhiệt huyết và khát khao học hỏi vẫn sẽ quyết định vị trí cuối cùng của bạn ở SOL.

Executive chef
Kitchen Manager
Restaurant Supervisor
Kitchen supervisor
Restaurant Manager
Kitchen Manager

Benefits

TEAM WORK
PEOPLE
DEVELOPMENT
CAREER
PROMOTION
AIM FOR PROFESSIONAL
PERSONAL TIME

We Are Hiring

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum
suspendisse ultrices gravida.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum
suspendisse ultrices gravida.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum
suspendisse ultrices gravida.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum
suspendisse ultrices gravida.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum
suspendisse ultrices gravida.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum
suspendisse ultrices gravida.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum
suspendisse ultrices gravida.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum
suspendisse ultrices gravida.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum
suspendisse ultrices gravida.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum
suspendisse ultrices gravida.