Thêm vào giỏ hàng thành công

Image
Image

Original

Image

Tako Gyutan Donburi

169,000 

Image

Tororo Gyutan Donburi

149,000 

Western

Image

Zuke Salmon tororo Donburi

199,000 

Set Meal

Image

Gapao Gyutan Donburi

159,000 

Add-on

Image

Salad

15,000 

Image

Soba +

69,000 

Image

Soup

69,000 

Image

Tororo Sauce

29,000