Thêm vào giỏ hàng thành công

Image
Image

Original

Image

Tonkasu teishoku

269,000 

Set Meal

Image

Tonkasu teishoku

269,000 

Sashimi

Image

Tonkasu teishoku

269,000