Thêm vào giỏ hàng thành công

Image
Image

Set Lunch

Image

Tonkasu teishoku

269,000 

Image

Tonkasu teishoku

269,000 

Sashimi

Image

Tonkasu teishoku

269,000 

Fusion

Image

Tonkasu teishoku

269,000