Thêm vào giỏ hàng thành công

Image
Image

Roll

Image

Tonkasu teishoku

269,000 

Image

Tonkasu teishoku

269,000 

Image

Tonkasu teishoku

269,000 

Sushi Parfait

Image

Tonkasu teishoku

269,000 

Salad

Image

Tonkasu teishoku

269,000 

Drinks

Image

Tonkasu teishoku

269,000