Thêm vào giỏ hàng thành công

Image
Image

Cùng Bạn Tạo Dựng Sự Nghiệp

SOL tin rằng nhân viên là cốt lõi của bền vững, chúng tôi luôn quan tâm đến lộ trình phát triển nghề nghiệp của bạn. Môi trường làm việc tại SOL được xây dựng đa dạng, đề cao sự sáng tạo và thay đổi linh hoạt theo xu thế của thị trường. Mỗi nhân viên đề được trao cơ hội như nhau, khỏi đầu ra sao thì nhiệt huyết và khát khao học hỏi vẫn sẽ quyết định vị trí cuối cùng của bạn ở SOL.

Executive Chef
Kitchen Manager
Assistant Restaurant Manager
Brand Chef
Area Manager
Kitchen Manager

Vì sao nên chọn SOL?

TINH THẦN
CỘNG TÁC
PHÁT TRIỂN
BẢN THÂN
THÚC ĐẨY
SỰ NGHIỆP
NÂNG CAO
CHUYÊN MÔN
TRẢI NGHIỆM
CÁ NHÂN

We Are Hiring