Thêm vào giỏ hàng thành công

Image
Image

HOẠT ĐỘNG TEAM BUILDING 2023 – SOL RING THE CHANGE

Cùng SOL nhìn lại các Đội chơi đã thể hiện như thế nào trong chương trình Team Building 2023, để cùng nhau CHIẾN THẮNG!!!