Thêm vào giỏ hàng thành công

Image
Image
 • Ebi Avo Salad

  139,000 

 • Italian Salad

  139,000 

 • Salmon Sashimi Salad

  139,000 

 • Salmon Skin Salad

  79,000 

 • Soft shell Crab Salad

  189,000 

 • Ebi Tempura

  199,000 

 • Tempura Moriawase

  139,000 

 • Yasai Moriawase

  99,000 

 • Daikon Yuzu Miso

  19,000 

 • Nagaimo Akashiso Zuke

  29,000 

 • Shirae Tofu

  19,000 

 • Kapocha Soboro

  19,000 

 • Ninjin Mentaiko

  19,000 

 • Gyuniku Renkon Kinpira

  29,000 

 • Nanban Zuke

  29,000 

 • Horensho Zuke

  19,000 

 • Dashi Tamago

  29,000 

 • Goma Tofu

  29,000 

 • Okura Tomato Otoshi

  19,000 

 • Kaisen Sumiso

  39,000 

 • Matcha Pudding

  19,000 

 • Otoshi Gyutan

  39,000 

 • Saikyo Yaki Gozen

  299,000 

 • Ebi Ten Gozen

  199,000 

 • Sashimi Gozen

  199,000 

 • Hon Jitsun Obanzai 9 Shu Setto

  149,000 

 • Hon Jitsun Obanzai 6 Shu Setto

  109,000 

 • Hon Jitsun Obanzai 3 Shu Setto

  35,000 

 • Obanzai Saikyo Yaki - Salmon

  299,000 

 • Obanzai Saikyo Yaki - Saba

  199,000 

 • MAGURO SASHIMI ( YELLOW FIN)

  89,000 

 • SASHIMI MORIAWASE 5 ( 5 SHURUI)

  299,000 

 • SASHIMI MORIAWASE 7 ( 7 SHURUI)

  859,000 

 • Sashimi 3 Shu Moriawase

  249,000 

 • 5-SHOKU MORIAWASE

  499,000 

 • FURENCHIKAKI SASHIMI 16-KO

  389,000 

 • SASHIMI MORIAWASE 9 ( 9 SHURUI)

  599,000 

 • Special Ikebana Sashimi Set 7

  849,000 

 • Ikebana Sashimi Set 5

  669,000 

 • Ikebana Sashimi Set 3

  389,000 

 • Sake Special Set

  599,000 

 • Hon Maguro Sashimi Set 9

  699,000 

 • Hon Maguro Akami Sashimi 3pcs

  189,000 

 • Hon Maguro Chuutoro Sashimi 3pcs

  289,000 

 • Hon Maguro Ootoro Sashimi 3pcs

  299,000 

 • Hokkigai Sashimi

  229,000 

 • Hotate Sashimi

  229,000 

 • Norway salmon sosaku sushi 5 ten moriawase

  199,000 

 • Norway salmon nigiri

  49,000 

 • Norway salmon toro nigiri

  59,000 

 • Norway Salmon Shoyu Zuke Serori Konbuzoe

  79,000 

 • Norway Salmon Yuzu Shoyu Zuke

  89,000 

 • Norway SalmonTarako Mayonnaise Tobikko Aburi

  99,000 

 • Norway Salmon Avocado Cheese Aburi

  79,000 

 • Norway Salmon Spicy Chili Phakchi Zoe

  59,000 

 • Sashimi Moriawase 5A Types

  479,000 

 • SWORDFISH TORO SASHIMI

  199,000 

 • TAI SASHIMI

  127,000 

 • BURI SASHIMI

  229,000 

 • Salmon Carpaccio

  199,000 

 • MIYAGI DELUXE SASHIMI 2 PIECES

  179,000 

 • MIYAGI DELUXE SASHIMI 5 PIECES

  329,000 

 • NISHIN SASHIMI

  139,000 

 • Salmon Sashimi

  125,000 

 • Toro Sake Ikura Sashimi

  169,000 

 • New Kohaku Roll

  189,000 

 • Dragon Roll

  159,000 

 • Tropical Roll

  139,000 

 • Spring Roll

  169,000 

 • Italian Roll

  129,000 

 • Maguro Negitoro Roll

  129,000 

 • Kabayaki Unagi Roll

  159,000 

 • SPRING ROLL

  169,000 

 • Hannari Tempura Roll

  99,000 

 • VEGETARIAN ROLL

  69,000 

 • AVOCADO ROLL

  85,000 

 • CALIFORNIA ROLL

  129,000 

 • CLASS UNAGI ROLL

  139,000 

 • ABURI HOTATE AVO ROLL

  189,000 

 • WAGYU A5 ABURI ROLL

  299,000 

 • Parfait Base

  49,000 

 • Parfait Moriawase A

  99,000 

 • Parfait Moriawase B

  189,000 

 • Parfait Moriawase C

  229,000 

 • Temari Sushi Nigiri Set (6 Balls)

  199,000 

 • Temari Sushi Nigiri Set (10 Balls)

  279,000 

 • Hannari Temari Special Set

  299,000 

 • Temaki Sushi Mori Set

  399,000 

 • Temari Amaebi

  28,000 

 • Temari Akami

  20,000 

 • Temari Tai

  28,000 

 • Temari Smoke Salmon

  20,000 

 • Temari Unagi

  28,000 

 • Temari Hokkigai

  28,000 

 • Temari Hotate

  38,000 

 • Temari Mushi Ebi

  20,000 

 • Temari Ika

  20,000 

 • Temari Shiitake

  18,000 

 • Temari sushi 6 kan setto

  129,000 

 • Temari sushi 10 kan setto

  199,000 

 • Temari sushi 5 kan setto A

  129,000 

 • Temari sushi 5 kan setto B

  129,000 

 • Temari Sushi Nigiri Set (6 Balls)

  199,000 

 • Temari Sushi Nigiri Set (10 Balls)

  279,000 

 • Hannari Temari Special Set

  299,000 

 • Temaki Sushi Mori Set

  399,000 

 • Temari Amaebi

  28,000 

 • Temari Akami

  20,000 

 • Temari Tai

  28,000 

 • Temari Smoke Salmon

  20,000 

 • Temari Unagi

  28,000 

 • Temari Hokkigai

  28,000 

 • Temari Hotate

  38,000 

 • Temari Mushi Ebi

  20,000 

 • Temari Ika

  20,000 

 • Temari Shiitake

  18,000 

 • Temari sushi 6 kan setto

  129,000 

 • Temari sushi 10 kan setto

  199,000 

 • Temari sushi 5 kan setto A

  129,000 

 • Temari sushi 5 kan setto B

  129,000 

 • Salmon Saikyo Miso Yaki

  169,000 

 • NORWAY SALMON SHIO YAKI

  169,000 

 • NORWAY SALMON SAIKO YAKI

  169,000 

 • GINDARA SAIKO YAKI

  275,000 

 • Scallops with batter Saikyo Yaki

  139,000 

 • Saba Saikyo Miso Yaki

  99,000 

 • TORI SAIKO YAKI

  69,000 

 • Buta Saikyo Miso Yaki

  99,000 

 • Hiroshima Kaki Chizu ( 1 Piece)

  73,000 

 • Hiroshima Kaki Chizu (3 Piece)

  219,000 

 • TAI SAIKO YAKI

  149,000 

 • Sanma Saikyo Miso Yaki

  69,000 

 • SABA SAIKO YAKI

  99,000 

 • Tenaga Ebi Mentai Yaki

  269,000 

 • Hotate Mentai Yaki

  149,000 

 • GINDARA SHIO YAKI

  275,000 

 • TORI SHIO YAKI

  69,000 

 • TAI SHIO YAKI

  149,000 

 • SABA SHIO YAKI

  99,000 

 • BURI SAIKO SHIO YAKI

  259,000 

 • BURI SAIKO YAKI

  259,000 

 • SAKE KAMA SHIOYAKI

  89,000 

 • UNAGI KAPPAYAKI

  325,000 

 • KOBE ISHI YAKI

  1,229,000 

 • Set Tori teriyaki don

  139,000 

 • Set Gyu Don

  139,000 

 • Set Oyako don

  139,000 

 • Set chicken sauce katsu don

  139,000 

 • Set chicken katsu cury don

  139,000 

 • Set Ebi ten don

  179,000 

 • Set kaisen kakiage don

  179,000 

 • Set maguro negitoro don

  179,000 

 • Set Una tamago don

  179,000 

 • Sousaku Combo 2

  799,000 

 • Sousaku Combo 4

  1,299,000 

 • Seiromushi Hitsumabushi

  299,000 

 • TORI TERIYAKI DON

  89,000 

 • Hana Kago Gozen A

  219,000 

 • Hana Kago Gozen B

  269,000 

 • Hana Kago Gozen - Gyu Don

  139,000 

 • Hana Kago Gozen - Oyako Don

  129,000 

 • Hana Kago Gozen - Ebi Ten Don

  279,000 

 • Hana Kago Gozen - Gyutan Ruro Don

  269,000 

 • Hana Kago Gozen - Kaisen Kakiage Don

  299,000 

 • Hana Kago Gozen - Tikin Katsu Karei Don

  139,000 

 • Gyu Don

  89,000 

 • Oyako Don

  89,000 

 • CHICKEN SAUCE KATSU DON

  89,000 

 • CHICKEN SAUCE CURRY DON

  89,000 

 • Ebi Ten Don

  129,000 

 • Kaisen Kakiage Don

  129,000 

 • Maguro Negitoro Don

  129,000 

 • Una Tamago Don

  129,000 

 • KAISEN UDON

  129,000 

 • Sake Samon Don

  59,000 

 • Shirasu Mentaiko Don

  59,000 

 • Tori Soboro Don

  49,000 

 • Gyutan Ruro Don

  49,000 

 • TORO SALMON SHIOYAKI

  159,000 

 • HOTATE MENTAI YAKI 1 PS

  149,000 

 • EDAMAME

  35,000 

 • MISO SOUP

  15,000 

 • CHAWANMUSHI KYO HANNARI

  35,000 

 • IKURA CHAWANMUSHI

  89,000 

 • UNAGI CHAWANMUSHI

  79,000 

 • Mini Udon

  59,000 

 • Salad

  29,000 

 • Zunda Shiratama Dango

  49,000 

 • Osui Mono

  17,000 

 • Tenpura

  49,000 

 • Roll Sushi

  129,000 

 • Temari Sushi 4 setto

  99,000 

 • Chawan Mushi

  29,000 

 • Oba +

  19,000 

 • Nori +

  19,000 

 • Sashimi

  109,000 

 • Sashimi (new)

  119,000 

 • Edamame

  39,000 

 • Gohan +

  19,000 

 • Chawan Mushi Suimono Setto

  58,000 

 • Ebi Ten Redeisuranchi

  129,000 

 • Sashimi Redeisuranchi

  199,000 

 • Hamachi Yaki Redeisuranchi

  329,000 

 • Salmon Yaki Redeisuranchi

  239,000 

 • Saba Yaki Redeisuranchi

  159,000 

 • Sanma Yaki Redeisuranchi

  129,000 

 • SALAD

 • TEMPURA

 • OBANZAI GOZEN

 • SASHIMI

 • ROLL

 • SUSHI PARFAIT

 • SUSHI

 • SUSHI TEMARI

 • YAKINIKU

 • SPECIAL COMBO

 • UNAGI

  299000

 • HANAKAGO GOZEN

 • YAKIMONO

 • SIDE DISK

 • SETLUNCH

 • NABE

 • VEGETARIAN FOOD

 • DRINK

 • VEGETARIAN ROLL

  69,000 

 • AVOCADO ROLL

  85,000 

 • CALIFORNIA ROLL

  129,000 

 • CLASS UNAGI ROLL

  139,000 

 • WAGYU A5 ABURI ROLL

  299,000 

 • VEGETARIAN CURRY UDON

  89,000 

 • AVOCADO NIGIRI

  25,000 

 • AVOCADO SALAD

  69,000 

 • Orange Juice

  69,000 

 • Passion Juice

  69,000 

 • Guava Juice

  69,000 

 • Watermelon Juice

  69,000 

 • Salted Plums Orange Juice

  69,000 

 • Classic Highball

  59,000 

 • Peach Highball

  79,000 

 • Ginger Highball

  79,000 

 • Strawberry Highball

  79,000 

 • Sakura ice cream

  59,000 

 • Green Tea cream

  59,000 

 • Matcha Ice Blended

  89,000 

 • Matcha Mojito

  89,000 

 • Matcha Soda

  89,000 

 • Detox Drink

  59,000 

 • Matcha Float

  89,000 

 • Cold Brew Matcha

  29,000 

 • Matcha Oolong tea

  39,000 

 • Matcha Cocktail

  89,000 

 • Coca

  39,000 

 • Sprite

  39,000 

 • Lemon Soda

  39,000 

 • Dasani

  29,000 

 • Sapporo

  29,000 

 • SAKE TAMANOHIKARI JUNMAI GINJO IWAI 300

  259,000 

 • SAKE TAMANOHIKARI JUNMAI GINJO IWAI 720

  749,000 

 • SHOCHIKUBAI FUSHIMIZUJITATE KYOTO JUNMAI 300

  329,000 

 • SHOCHIKUBAI FUSHIMIZUJITATE KYOTO JUNMAI 1800

  999,000 

 • SAKE SAWAYA MATSUMOTO SHUHARI YAMADANISHIKI 720

  649,000 

 • GEKKEIKAN NAMA SAKE 280

  378,000 

 • KUBOTA JUNMAI DAIGINJO 720

  899,000 

 • OZEKI YAMADA NISHIKI 720

  769,000 

 • NISHINO SEKI KOSYU 500

  2,399,000 

 • YUKIMURO 3 YEARS SNOW AGED 720

  2,399,000 

 • NOMI KURABE

  199,000 

 • SAKE TAMANOHIKARI JUNMAI GINJO IWAI 60 (Glass)

  69,000 

 • SAKE SAWAYA MATSUMOTO SHUHARI YAMADANISHIKI 60 (Glass)

  69,000 

 • SHOCHIKUBAI FUSHIMIZUJITATE KYOTO JUNMAI 60 (Glass)

  69,000 

 • KUBOTA JUNMAI DAIGINJO 60 (Glass)

  79,000 

 • KUBOTA JUNMAI DAIGINJO 180 (Glass)

  229,000 

 • OZEKI YAMADA NISHIKI 60 (Glass)

  69,000 

 • KUBOTA JUNMAI DAIGINJO 1800

  1,599,000 

 • Umeshu Green tea 720

  1,199,000 

 • Umeshu Rose 720

  899,000 

 • Umeshu Green tea (Glass)

  99,000 

 • Umeshu Rose (Glass)

  89,000 

 • Choya Shiso (Glass with soda)

  79,000 

 • Choya Classic (On the rock)

  99,000 

 • Choya Shiso (On the rock)

  99,000 

 • Choya Classic (Glass with soda)

  79,000 

 • Choya Classic ( bottle)

  990,000 

 • Choya Honey ( bottle)

  990,000 

 • Choya Shisho ( bottle)

  990,000 

 • Gato Negro Sauvignon Blanc 750

  599,000 

 • Gato Negro Cabernet Sauvignon 750

  599,000 

 • X9 Negro Amaro 750

  699,000