Thêm vào giỏ hàng thành công

Image
Image

Nghệ thuật cân bằng trong ẩm thực Nhật Bản tại Miwaku

Plugin chuyển văn bản chữ sang văng bản Audio. Sử dụng API của Viettel, và Zalo

Đối với API của Viettel không giới hạn 10.000 kí tự mỗi lần chuyển đổi. Mỗi ngày chuyển đổi được khoảng 500.000 kí tự.

Đối với API Zalo cho phép thêm hàng loạt TOKEN, zalo hạn chế nhiều nên mọi người chyển qua dùng Viettel cho khỏe

Giao diện quản trị dễ dàng quản lý audio đã chuyển đổi. Hỗ trợ chuyển đổi cho Bài viết, và cả Sản phẩm. Cho phép bật tự động Audio trong chi tiết bài viết và chi tiết sản phẩm.

Cài đặt dễ dàng quản lý và tạo File Audio. File khá là nhẹ trung bài viết bình thường chỉ File Audio chỉ khoảng 2MB hoặc nhỏ hơn